RTG

Zdjęcia rentgenowskie to podstawowe narzędzie diagnostyki w stomatologii. W diagnostyce stomatologicznej szczególną pozycję zajmują badania radiologiczne, pozwalające na uzyskanie informacji niedostępnych innymi metodami diagnostycznymi.

W naszym gabinecie przy zastosowaniu radiowizjografii otrzymujemy obraz cyfrowy, prześwietlanej okolicy, co pozwala zminimalizować dawkę promieni rentgenowskich aż o 90%.

Dzięki stosowaniu najnowocześniejszego programu do wykonywania zdjęć zębowych techniką radiografii cyfrowej możemy:

  • uzyskać natychmiastowy wynik badania przez eliminację procesu wywoływania zdjęć rentgenowskich
  • zmniejszyć dawki promieniowania wielokrotnie w stosunku do konwencjonalnego zdjęcia RTG,
  • gromadzić dane i wielokrotnie je odtwarzać.