Protetyka

Protetyka zajmuje się uzupełnianiem braków w uzębieniu oraz przywracaniem utraconych funkcji narządu żucia. Niepełne uzębienie niesie bowiem negatywne skutki nie tylko dla zdrowia, ale też codziennego funkcjonowania oraz samopoczucia.

Dzisiejsza protetyka oferuje różnorodne i użyteczne rozwiązania – mosty porcelanowe, protezy szkieletowe (także bezklamrowe z zasuwami, zatrzaskami, koronami teleskopowymi) czy implanty. Przebarwione lub nieprawidłowo ulokowane zęby również nie stanowią problemu. Możliwa jest ich korekta oraz przebudowa. Z kolei stomatologia odtwórcza daje możliwość odbudowy braków w uzębieniu. Każdą niedogodność – złamany ząb, nieestetyczne, duże wypełnienie, starte zęby, braki w uzębieniu itp. – może rozwiązać skuteczna protetyka.